Semester 2nd Section -1

ISF COLLEGE OF PHARMACY, MOGA
B.Pharm 2nd Semester (2019-20) Batch-A
Section-1 Theory /30 Practical/40
S.N Reg. No. Name S1 S2 P1 P2
1 1912204 Abhijeet Bharti 19 36
2 1912205 Abhishek Anand 26 36
3 1912206 Abhishek Kumar 12 36
4 1912207 Abhishek Kumar 21 32
5 1912208 Abhishek Kumar 17 36
6 1912209 Abhishek Sharma 13 20
7 1912210 Abir Bhowmik 00 20
8 1912211 Akanksha Kum 7 36
9 1912212 Akash Kumar A 32
10 1912213 Akash Kumar 21 32
11 1912214 Alekh Mourya 26 36
12 1912215 Amandeep Singh 18 36
13 1912216 Amanpreet Singh 08 28
14 1912217 Amit Sahni 16 20
15 1912218 Anagha Teresa 13 36
16 1912219 Anav Sahni 25 36
17 1912220 Anjali Nohria 12 32
18 1912221 Ankit 11 20
19 1912223 Arshdeep Kaur A A
20 1912224 Arun Goyal 23 36

 

ISF COLLEGE OF PHARMACY, MOGA
B.Pharm 2nd semester (2019-20)  Batch-B
Section-1 Theory /30 Practical/40
S.N Name S1 S2 P1 P2
21 1912225 Arvind Kumar 06 32
22 1912226 Avinash Agrahari 18 36
23 1912227 Deepak 14 36
24 1912228 Deepali 23 38
25 1912229 Diksha Dhawan 22 39
26 1912230 Dipak Kumar 10 24
27 1912231 Divya Bharti 17 28
28 1912232 Divyan Khanna A A
29 1912233 Eshita Sharma 22 39
30 1912234 Gagandeep Singh 18 36
31 1912235 Gajinder Yadav 17 32
32 1912236 Gourav Kumar 25 39
33 1912237 Gurpreet Singh 06 28
34 1912238 Gurpreet Singh 04 32
35 1912239 Hanish Mittal 27 36
36 1912240 Harmeet Singh 20 36
37 1912241 Harsh Mishra 23 36
38 1912242 Harsimar Singh 17 32
39 1912243 Himanshu Goyal 09 32

 

ISF COLLEGE OF PHARMACY, MOGA
B.Pharm 2nd semester (2019-20)  Batch-C
Section:1 Theory /30 Practical/40
S.N Name S1 S2 P1 P2
40 1912244 Himanshu Pathania 22 36
41 1912245 Jagdish Singh 13 28
42 1912247 Kajal Monga A A
43 1912248 Krishna Sah 17 36
44 1912249 Kritagya Sharma 14 28
45 1912250 Kunal Kumar 08 20
46 1912251 Lavisha Jindal 18 32
47 1912252 Lovedeep Singh A 36
48 1912253 Lovelish 13 28
49 1912254 Manish Kumar 21 36
50 1912255 Manpreet Kaur 20 36
51 1912256 Md Faiyaz 18 32
52 1912257 Meenakshi 24 32
53 1912258 Megha Mehta 09 32
54 1912260 Mohit 08 32
55 1912261 Mohit Pandey A 28
56 1912263 Nandini 19 36
57 1912285 Saurav Gupta 23 39
58 1912297 Sumit Kisana A 28