Semester 2nd Section-2

ISF COLLEGE OF PHARMACY, MOGA
B.Pharm 2nd semester(2019-20) Batch-P
Section:2 Theory /30 Practical/40
S.N. Reg. No. Name S1 S2 P1 P2
1 1912259 Mohab Hosham Ali A A
2 1912262 Muskan Sharma 13 32
3 1912264 Neha Sharma 27 32
4 1912265 Neha Sharma 22 36
5 1912266 Nidhi Katyayni 19 28
6 1912267 Nikhil Sachdeva 15 32
7 1912268 Nipun Arora 23 32
8 1912269 Om Prakash Kumar 17 24
9 1912271 Partiksha 19 28
10 1912272 Rahul Prasad Sharma 13 28
11 1912273 Rajiv Ranjan Bharti 10 28
12 1912274 Rajpreet Singh 8 36
13 1912275 Rishav Garg 22 28
14 1912276 Ritik Raushan 07 A
15 1912277 Riza Aggarwal 27 36
16 1912278 Sagar Kataria 18 36
17 1912279 Sagnik Sarkar 28 36
18 1912280 Sakshi Priya 24 28
19 1912281 Sakshi Verma 16 36
20 1912282 Salah Kamal Yousif 15 24
21 1912283 Samrat Sen A A
22 1912284 Satyam Kumar 15 28
23 1912286 Saurya Anand 22 24

 

ISF COLLEGE OF PHARMACY, MOGA
B.Pharm 2nd semester (2019-20) Batch-Q
Section:2 Theory /30 Practical/40
S.N. Reg.No Name S1 S2 P1 P2
24 1912287 Shivam Kumar Singh 10 28
25 1912288 Shubham Sharma 16 24
26 1912289 Sidhant Sharma 20 24
27 1912290 Sneha Choudhary 23 32
28 1912291 Sobia 25 28
29 1912292 Somey Ranjan Swain 03 24
30 1912293 Souptik Kar 24 28
31 1912294 Sukhmeen Kaur 23 32
32 1912295 Sukhvinder Singh 22 20
33 1912296 Sumedha Gupta 21 36
34 1912298 Sumit Singh 17 24
35 1912299 Tanuj A A
36 1912300 Ugwu Favour Ebube 26 32
37 1912301 Vaishnav Kumar Yadav 16 20
38 1912302 Varun Goel 27 28
39 1912303 Vikas Gupta 18 32
40 1912304 Vikash Kumar 25 24
41 1912305 Vikas Kumar A A
42 1912306 Vishnu Kumar Suman 9 A
43 1912307 Vishwjeet Chatterjee 4 20
44 1912308 Yogesh Mishra 14 20
45 1912309 Yukta Garg 24 32
46 1912222 Anshu 20 24
47 1912246 Jha Vikas Vijay Kumar 02 28